Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Nhãn hiệu hàng hóa chỉ là một cách gọi khác trong nhóm Nhãn hiệu độc quyền, Nhãn hiệu sản phẩm. Là những hình ảnh có tên sản phẩm, thông tin công ty, ngày đăng ký, số hiệu mã sản phẩm.…

Đăng ký bảo hộ độc quyền

Thương hiệu độc quyền là thương hiệu phải đảm bảo không được cùng ý tưởng, cùng biểu tượng hoặc làm người nhìn nhầm lẫn cùng những thương hiệu khác đã được Cục sở hữu trí tuệ công bố trước đây.…

Độc quyền thương hiệu là gì

Độc quyền thương hiệu đã được áp dụng rộng rãi ở việt nam và các nước trên thế giới, đã được bảo hộ thương hiệu cho tên sản phẩm, tên doanh nghiệp. Đăng ký bảo hộ độc quyền Đăng ký…