Công bố hợp quy sản phẩm‎

Sau khi được chấp nhận tiêu chuẩn hợp quy từ cơ quan tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa nên tiến hành đăng ký bản công bố hợp quy tại sở chuyên ngành tương ứng với ngành sản xuất sản phẩm kinh doanh cho địa phương theo quy định của chính phủ về công bố hợp quy sản phẩm.

1460735438-6315-nutricional

Công bố hợp quy sản phẩm‎

1. Trình tự công bố hợp quy

1.1 Đánh giá công bố hợp quy:
Tổ chức, cá nhân tiến hành đánh giá sự phù hợp tại một trong hai cách: Thông qua tổ chức chứng nhận hợp quy định của Bộ Y tế hoặc đánh giá nội dung đánh giá sự phù tự phù hợp được xác định và thử nghiệm sản phẩm được thực hiện trong phòng thí nghiệm được chỉ định hoặc phòng thí nghiệm độc lập được công nhận hoặc công nhận phòng thí nghiệm;
1.2 Đăng ký xuất bản công bố hợp quy sản phẩm:
Tổ chức, cá nhân lập và công bố việc nộp xuất bản trong các cơ quan có thẩm quyền.

2. Hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm

2.1 Thông báo kết quả phù hợp dựa trên chứng nhận sự phù hợp của tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba), hồ sơ gồm:
– Việc công bố hợp quy sản phẩm theo các quy định;
– Một thông tin sản phẩm đảm bảo chi tiết;
– Giấy chứng nhận sự phù hợp quy định của các bên thứ ba đưa ra;
– Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương.
2.2 Thông báo kết quả phù hợp dựa trên tinh thần tự đánh giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ bao gồm:
– Việc công bố các quy định;
– Các thông tin chi tiết về sản phẩm;
– Kết quả thử nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, bao gồm các tiêu chuẩn yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; cấp cho các đối tượng sau đây bao gồm: phòng thí nghiệm do cơ quan nhà nước được cấp có thẩm quyền hoặc được công nhận phòng thí nghiệm độc lập (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
Các phòng thí nghiệm hoặc nước xuất xứ của các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam đã thừa nhận (bản gốc hoặc bản công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự quán tại nước sở tại);
– Kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm;
– Kế hoạch giám sát định kỳ cơ sở, doanh nghiệp sản xuất;
– Báo cáo đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn sản phẩm hợp quy;
– Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương.

3. Thẩm quyền tiếp nhận đơn và cấp giấy công bố hợp quy sản phẩm

3.1 Cục An toàn thực phẩm: Đối với sản phẩm chức năng, thực phẩm chế biến, thực phẩm đóng gói, thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm chức năng, thực phẩm phục vụ siêu thị, khách sạn từ 04 sao (****) trở lên.

3.2 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Đối với thực phẩm sản xuất trong nước, thực phẩm đóng gói tại địa phương, vật liệu bao gói, thực phẩm đóng gói ngoại trừ các thực phẩm chức năng.

3.3 Cục An toàn thực phẩm hoặc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Đối với những tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm kinh doanh. Những sản phẩm mà cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm sản xuất từ 2 địa phương, thành phố trở lên;

Bài viết được tổng hợp và tham khảo từ:

  • Internet wiki
  • Nghị định số 38/2012/NĐ-CP
  • Thông tư 19/2012/TT-BYT

Bình luận