Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm kinh doanh trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

1460736861-8304-bibica

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa

1. Đối với sản phẩm là hàng nhập khẩu từ nước ngoài;

Yêu cầu hồ sơ gồm:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước Việt nam hoặc công ty đứng ra đăng ký phân phối kinh doanh sản phẩm.
  • Giấy chứng nhận Certyficate Of Analysis có giá trị quốc tế;
  • Bản chi tiết thành phần sản phẩm hoặc bản kiểm nghiệm do trung tâm đo lường chất lượng chứng nhận;
  • Nhãn Artwork của sản phẩm;
  • Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm do cơ quan chức năng của quốc gia sở tại chứng thực;
  • Công thức sản phẩm và thành phần theo danh pháp quốc tế INCI

2. Đối với sản phẩm sản xuất trong nước;

Yêu cầu hồ sơ gồm:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cá nhân, công ty đứng ra công bố sản phẩm;
  • 03 mẫu sản phẩm cần công bố;
  • Bản mô tả chi tiết thành phần sản phẩm do trung tâm đo lường chất lượng Việt Nam xác nhận;

Bình luận