Công bố tiêu chuẩn sản phẩm

Công bố tiêu chuẩn sản phẩm là hình thức bắt buộc trước khi đưa sản phẩm ra thị trường theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 của Quốc hội về ban hành Luật chất lượng sản phẩm, chất lượng hàng hóa.

>>>>> Thủ tục công bố tiêu chuẩn sản phẩm
>>>>> Dịch vụ hỗ trợ công bố tiêu chuẩn sản phẩm

1460282713-1719-food2

Công bố tiêu chuẩn sản phẩm

Lợi ích của việc công bố tiêu chuẩn sản phẩm hàng hóa sản phẩm thực phẩm.

Công bố tiêu chuẩn sản phẩm mang lại uy tín và niềm tin tưởng của khách hàng dành cho một sản phẩm của doanh nghiệp.

Công bố tiêu chuẩn sản phẩm là một trong những điều kiện mang tính pháp lý bắt buộc giúp một sản phẩm của doanh nghiệp đủ điều kiện để lưu thông trao đổi thương mại ra thị trường kinh doanh trong nước và quốc tế.

Công bố tiêu chuẩn sản phẩm giúp người tiêu dùng tin tưởng, hiểu rỏ hơn những lợi ích của sản phẩm, giúp sản phẩm an toàn sức khỏe.

Công bố tiêu chuẩn sản phẩm sẽ tăng hiệu suất sản xuất sản phẩm và khả năng tiêu thụ của sản phẩm cao hơn, mang lại lợi nhuận hàng hóa cao hơn của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.

Các bước để  sản phẩm thực phẩm được công bố chất lượng :

1. Kiểm tra chất lượng sản phẩm:
Hàng hóa, sản phẩm và nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm khi bạn muốn đưa vào sản xuất và công bố tiêu chuẩn chất lượng được tiến hành lưu thông trên thị trường, đầu tiên là cần thông qua quá trình thử nghiệm.Tuy nhiên mỗi lĩnh vực sản phẩm hàng hóa mà có những yêu cầu kiểm tra và các quy trình thực hiện khác nhau.

2. Chất lượng sản phẩm hàng hóa:

Công bố tiêu chuẩn sản phẩm là một yêu cầu, thủ tục bắt buộc cho tất cả những sản phẩm hàng hóa được sản xuất theo phương pháp công nghiệp. chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở hồ sơ đăng ký công bố TCCL hàng hóa kinh doanh để được lưu hành trên thị trường. Đồng thời, chất lượng của các sản phẩm là sự cam kết của nhà sản xuất đến người tiêu dùng về các sản phẩm mà họ cung cấp.

3. Cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm :

– Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm nếu nội dung của hồ sơ công bố phù hợp với các quy định hiện hành về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế và gửi trả lại cho khách hàng 01 bộ (có đóng dấu giáp lai của cơ quan có thẩm quyền cấp).

Dịch vụ công bố tiêu chuẩn sản phẩm:

Trường hợp Quý Khách hàng cần được tư vấn chi tiết, xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0909 730 849

Bình luận