Đăng ký bảo hộ độc quyền

Thương hiệu độc quyền là thương hiệu phải đảm bảo không được cùng ý tưởng, cùng biểu tượng hoặc làm người nhìn nhầm lẫn cùng những thương hiệu khác đã được Cục sở hữu trí tuệ công bố trước đây.

>>>>> Thương hiệu là gì ?1460132661-6408-106762d1410349827-o-red-570

Thương hiệu độc quyền được bảo hộ sau thời gian gửi mẫu và làm đơn gửi lên Cục sở hữu trí tuệ xác nhận, sàn lọc và đưa ra kết quả cuối cùng. Sau đó nếu đáp ứng các tiêu chuẩn mà Cục sở hữu trí tuệ đưa ra, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra công báo và lưu vào sổ đăng ký thương hiệu sở hữu công nghiệp quốc gia.

Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền.

Tra cứu thương hiệu độc quyền

Nhầm rút ngắn thời gian xác thực tại Cục sở hữu trí tuệ (CSHTT), việc đầu tiên là người đại diện cần nghiên cứu, tìm hiểu những thương hiệu cùng chuyên mục sản xuất tương tự doanh nghiệp đang kinh doanh, điều này giúp giảm chi phí, giảm thiểu thời gian khi nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền tại CSHTT.

Đăng ký thương hiệu độc quyền

Xác thực đơn đăng ký:

  • Thời gian: 01 tháng kể từ khi Cục sở hữu trí tuệ nhận được đơn đăng ký, đó là thời gian để Cục sở hữu trí tuệ kiểm tra đã có doanh nghiệp nào đăng ký chưa, từ đó đưa ra quyết định có hợp lệ hay không.
  •  Trường hợp chấp nhận: Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo xác nhận đơn xin đăng ký bảo hộ thương hiệu hợp lệ.
  • Trường hợp không được chấp nhận:
    Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo xác nhận đơn xin đăng ký bảo hộ thương hiệu không hợp lệ và từ chối nhận đơn.

Thời gian Cục sở hữu trí tuệ công bố đơn:
Kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ mất trong vòng 02 tháng CSHTT sẽ công bố đơn bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp và lưu vào sổ đăng ký thương hiệu sở hữu công nghiệp quốc gia.

Thời gian Cục sở hữu trí tuệ Thẩm định:
Kể từ ngày đơn đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp thì thời gian trong vòng từ 9 đến 12 tháng Cục sở hữu trí tuệ sẽ hoàn thành quá trình thẩm định đơn đăng ký. Đây chính là thời gian để Cục sở hữu trí tuệ đưa ra khả năng bảo hộ thương hiệu cho doanh nghiệp.

Hồ sơ để đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền gồm:

  1. Giấy uỷ quyền theo mẫu download tại website cục sở hữu trí tuệ;
  2. Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao photo có công chứng);
  3. Cung cấp 09 mẫu nhãn hiệu doanh nghiêp cần đăng ký (có thể là file hình hoặc hình vẽ);
  4. Đưa ra những danh mục hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp muốn đăng ký bảo hộ độc quyền;

Dịch vụ đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu:

Trường hợp Quý Khách hàng cần được tư vấn chi tiết, xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0909 730 849

Bình luận