Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Nhãn hiệu hàng hóa chỉ là một cách gọi khác trong nhóm Nhãn hiệu độc quyền, Nhãn hiệu sản phẩm. Là những hình ảnh có tên sản phẩm, thông tin công ty, ngày đăng ký, số hiệu mã sản phẩm. Mục đích chính là để nhận biết sản phẩm, tránh nhái giả thương hiệu sau này.

>>>>> Đăng ký thương hiệu độc quyền

1459656182-1561-da

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Áp dụng theo nghị định mới nhất trong việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm của cục sở hữu trí tuệ.

Theo đó, để đăng ký thương hiệu độc quyền , người đăng ký cần chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, giấy tờ sau đây:

I. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cần chuẩn bị.

 1. Mẫu điền thông tin đăng ký nhãn hiệu (02 bản): bạn có thể tải về để điền theo mẫu 04-NH tại Phụ lục A TT 01/2007/TT-BKHCN;
 2. Cung cấp 09 thiết kế nhãn hiệu: Hình ảnh thiết kế nhãn hiệu được thiết kế chi tiết có kích thước của một chi tiết được thiết kế trong toàn bộ nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu đã thiết kế có kích thước chuẩn là 80mm;
 3. Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng), một số trường hợp cần phải có hợp đồng, tài liệu xác thực doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất sản phẩm;
 4. Chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định của Cục sở hữu trí tuệ

Sau khi bạn có đầy đủ các thủ tục giấy tờ đã nêu thì bạn có thể nộp trực tiếp cho Cục sở hữu trí tuệ.

II. Quá trình thực hiện đăng ký nhãn hiệu sản phẩm

Trong trường hợp đơn nộp đưa ra bởi người đại diện ủy quyền của các sản phẩm cần đăng ký của công ty bạn tại Cục Sở hữu trí tuệ, chúng tôi sẽ giúp bạn các vấn đề như sau:

 1. Tư vấn về tất cả các vấn đề liên quan đến việc xin đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm;
 2. Chuẩn bị hồ sơ xin đăng ký, ký đơn, người nộp đơn;
 3. Thông báo về việc nộp hồ sơ sau khi nộp hồ sơ, và các thông báo khác có liên quan;
 4. Xử lý tất cả những thiếu sót liên quan đến các sản phẩm đang đăng ký nhãn hiệu;
 5. Đưa ra các giải pháp tư vấn để vượt qua sự từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ;
 6. Theo dõi tiến độ của các thông báo phản hồi và tình trạng đăng ký nhãn hiệu thường xuyên cho đến khi kết luận cuối cùng của Cục Sở hữu trí tuệ về việc đăng ký nhãn hiệu;
 7. Tư vấn về việc sử dụng các nhãn hiệu sau khi cấp giấy phép;

III. Thời gian sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Theo qui định từ Cục Sở hữu trí tuệ, qui trình thẩm định duyệt đơn đăng ký nhãn hiệu sản phẩm phải trải qua các giai đoạn sau:
1. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phải thẩm định hình thức (mất từ 01 – 02 tháng);
2. Thời gian công bố tình trạng đơn nộp đăng ký trên Công báo (khoảng trong 02 tháng);
3. Thời gian để Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện thẩm định nội dung (từ 9 – 12 tháng);
4. Khi đáp ứng đủ các tiêu chí, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Thời gian có giấy chứng nhận là 01 – 02 tháng).

Bình luận