Gần 2,5 triệu lượt người đã được trả tiền phí khám chữa bệnh

Tính tới ngày 30/11, toàn tỉnh giấc Quảng Nam đã thu BHXH, BHYT, BHTN được số tiền trên 2,2 ngàn tỉ đồng, đạt 96,02% so với chiến lược được giao, tăng 4,42% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, số thu trong 04 tuần 11/2015 là 261,871 tỉ đồng.

Băng rôn tuyên truyền về BHYT trên một số tuyến đường tại TP Tam Kỳ

Băng rôn tuyên truyền về BHYT trên vài tuyến đường tại TP Tam Kỳ

BHXH thức giấc Quảng Nam cho nhân thức, tổng nợ tới hết bốn tuần 30/11 là trên 148 tỉ đồng, giảm 34,255 tỉ đồng so với 04 tuần 10/2015, bằng 6,47% so với ý tưởnrg chiếm được giao. Trong đó nợ BHXH trên 107 tỉ đồng, tăng 1,677 tỉ đồng so với bốn tuần 10/2015.

Trong 11 tháng đầu năm, BHXH thức giấc đã khởi kiện 32 tổ chức sử dụng công sức với số nợ lúc khởi kiện trên 11,1 tỷ đồng. Trong bốn tuần 11, toàn tỉnh đã bắt đầu khởi kiện 4 đơn vị sử dụng công trạng với số tiền nợ lúc khởi kiện 425 triệu đồng. Số tiền nợ đã được thu hồi qua công việc khởi kiện trong bốn tuần là 3,080 tỉ đồng.

11 tháng đầu năm, BHXH Quảng Nam đã cấp 18.012 sổ BHXH, trên 1 triệu thẻ BHYT. BHXH tỉnh giấc cũng đã hấp thu và khắc phục 17.937 đại dương sơ hưởng các cách thức BHXH cho đối tượng. Trong khoảng đầu năm, toàn thức giấc đã giám định, thanh toán 3 cơ chế bé đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức cho 95.880 trường phù hợp với tổng số tiền trên 179 tỉ đồng. Lũy kế trong khoảng đầu năm 2015, toàn tỉnh đã chấp hành thẩm định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 2.470.607 lượt người với số tiền là trên 655,538 tỉ đồng.

Tổ chức đối thoại về BHYT với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn

Đơn vị đối thoại về BHYT với các tập đoàn, doanh nghiệp trên khu vực

Nhằm đưa sớm các quy định mới về chế độ BHXH, BHYT đi vào cuộc sống, BHXH tỉnh Quảng Nam đã công ty hội nghị tuyên truyền những điểm mới Luật BHXH sửa đổi năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số yếu tố của Luật BHYT, các luật pháp về BH thất nghiệp theo Luật Việc làm cho cán bộ trực tiếp làm công tác BHXH của gần 400 doanh nghiệp sử dụng công huân trên địa bàn tỉnh.

BHXH Quảng Nam đã tư vấn thắc bận rộn về công việc thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT… BHXH các huyện, thị xã, đô thị đã công ty hội nghị tuyên truyền những điểm mới về chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho các công ty sử dụng công lao trên khu vực quản lý của công ty, nhất là Luật BHXH sửa đổi bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về Ngày pháp luật trong năm, BHXH tỉnh đã chỉ đạo Giám đốc BHXH các quận, đô thị, Trưởng các phòng nghiệp vụ lồng ghép trong các cuộc họp của tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật năm 2015 với chủ đề “Thực hiện Hiến pháp và luật pháp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền phường hội chủ nghĩa; kiểm soát an ninh quyền nhân loại, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” tới từng cán bộ, viên chức, công phu thích hợp đồng trong công ty và gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trung tâm của ngành trong năm 2015.

Băng-rôn tuyên truyền về BHYT

Băng-rôn tuyên truyền về BHYT

Theo BHXH thức giấc Quảng Nam, số thu BHXH, BHYT, BHTN trong 11 bốn tuần đầu năm đạt khá cao, đảm bảo tiến độ thu theo qui định của BHXH Việt Nam. Đương nhiên, tỷ trọng nợ BHXH, BHYT, BHTN đến cuối 04 tuần 11 vẫn còn cao so với tỷ trọng được giao, dù đã giảm 34,255 tỷ đồng so với 10 04 tuần đầu năm.

Duyên cớ chủ quản là do bây giờ đa dạng tổ chức trên khu vực tỉnh giấc vẫn còn gặp gỡ gian truân trong đóng hộp, buôn bán; một vài công ty, nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn chay y trong việc đóng kinh phí BHXH, BHYT cho người công sức tại đơn vị.

Công việc giải quyết hưởng các hình thức BHXH, BHYT, BHTN, chi trả các cơ chế BHXH được thực hiện vừa đủ, kịp thời, đúng quy định. Công việc canh tân hành chính trong toàn công ty được tăng mạnh và giải quyết được phổ biến kết quả đáng kể, tạo vấn đề kiện thuận tiện cho các doanh nghiệp, tư nhân trong quan hệ, thương lượng với tập đoàn BHXH.

Khác biệt, việc khai triển đàm phán điện tử về biển sơ đóng BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT trên địa bàn thức giấc tiếp tục được vồ cập và chỉ huy chấp hành trong khoảng các ngành, các cấp và có phổ biến chuyển biến hăng hái với 87,40% tổng số đơn vị đang chấp hành giao dịch điện tử với công ty BHXH qua phần mềm iBHXH.

Công Bính

Xem thêm: giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Bình luận