Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Các giấy tờ cần cần thiết để làm thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm;

– Đơn đề nghị xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).
– Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm:
+ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh.
+ Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.
– Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo mẫu).
– Danh sách nhân viên kèm theo ngày tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và khám sức khỏe.
– Bản sao công chứng “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ” của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp kinh doanh, sản xuất thực phẩm.
– Đối với cơ sở đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm theo HACCP (phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn), trong hồ sơ kèm theo có bản sao công chứng.

1. Áp dụng theo các nghị định và thông tư
– Nghị định số 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
– Thông tư 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.
– Quyết định 41/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống”.

 

2. Trình tự thực hiện thủ tục:
Bước 1:
– Cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn phải có giấy phép kinh doanh có ngành nghề phù hợp với lĩnh vực đang kinh doanh
– Người quản lý hoặc chủ nhà hàng và nhân viên phải được khám sức khỏe theo thông tư 14 đủ sức khỏe tham gia làm việc.
– Người quản lý hoặc chủ nhà hàng và nhân viên phải có thẻ tập huấn về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm.
– Soạn hồ sơ đề nghị cấp giấy đủ điều kiện làm thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm và nộp lên Sở Y Tế, thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bước 2:
– Sau khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy đủ điều kiện làm thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm lên sở y tế sẽ có giấy hẹn trong vòng khoảng 15 ngày sau khi nộp hồ sơ, Sở sẽ xem xét hồ sơ đề nghị và lập đoàn thanh tra gồm khoảng 2-3 người xuống tại cơ sở và thẩm định tình hình thực tế cơ sở có đạt yêu cầu để cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm hay không.
– Nếu biên bản thẩm định đạt, nếu có hoặc không có một vài lỗi nhỏ cần khắc phục bổ sung ngay. sau đó khoảng 1 tuần cơ sở sẽ nhận được giấy đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm
– Nếu biên bản ghi không đạt: Trong biên bản sẽ ghi sẵn các mục không đạt, và những yêu cầu cần sửa chữa, khắc phục và lịch hẹn ngày thẩm định lại khoảng 2 tuần sau đó.
Bước 3:
– Sau quá trình thẩm định đạt, khoảng 1-2 tuần sau đó cơ sở sẽ lên Sở Y Tế nhận giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoàn tất thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.
– Thời hạn hiệu lực của giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 2 năm.

 

Nguồn: http://tieuchuansanpham.com/thu-tuc-xin-giay-phep-ve-sinh-an-toan-thuc-pham.html

Bình luận