Lee Tae Hwan phần 2

Tiếp tục cập nhật phần 2 cho các bạn. Hình ảnh được siêu tầm từ internet bởi Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

1459742375-3704-040100294g-99-20150401163702

1459742375-7239-014100282318c010c011-480x320

อีแทฮวาน (Lee Tae Hwan) – ดาราเกาหลี

1459742375-9799-201410018020c010c011-437x600

อีแทฮวาน (Lee Tae Hwan) – ดาราเกาหลี

1459742375-3099-2015012710550614721-400x600

อีแทฮวาน (Lee Tae Hwan) – ดาราเกาหลี

1459742375-7342-2015012617520121021-540x360

อีแทฮวาน (Lee Tae Hwan) – ดาราเกาหลี

1459742375-4539-03

อีแทฮวาน (Lee Tae Hwan) – ดาราเกาหลี

1459742379-5486-2014100107581210549-540x809

อีแทฮวาน (Lee Tae Hwan) – ดาราเกาหลี

1459742379-6377-201501301812481211-l

อีแทฮวาน (Lee Tae Hwan) – ดาราเกาหลี

1459742379-9921-2015012501371-9

อีแทฮวาน (Lee Tae Hwan) – ดาราเกาหลี

1459742379-4966-03

อีแทฮวาน (Lee Tae Hwan) – ดาราเกาหลี

1459742379-1508-03

อีแทฮวาน (Lee Tae Hwan) – ดาราเกาหลี

1459742380-7468-46156-35448-1136

อีแทฮวาน (Lee Tae Hwan) – ดาราเกาหลี

1459742381-8554-41133-40848-5642

อีแทฮวาน (Lee Tae Hwan) – ดาราเกาหลี

1459742382-6751-32902-65157-117

อีแทฮวาน (Lee Tae Hwan) – ดาราเกาหลี

1459742382-7227-32902-65156-051

อีแทฮวาน (Lee Tae Hwan) – ดาราเกาหลี

1459742382-5755-32902-65155-10

Bình luận