Công bố tiêu chuẩn sản phẩm

Công bố tiêu chuẩn sản phẩm là hình thức bắt buộc trước khi đưa sản phẩm ra thị trường theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 của Quốc hội về ban hành Luật chất lượng sản phẩm, chất lượng hàng hóa. >>>>> Thủ…

Lee Tae Hwan phần 2

Tiếp tục cập nhật phần 2 cho các bạn. Hình ảnh được siêu tầm từ internet bởi Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm อีแทฮวาน (Lee Tae Hwan) – ดาราเกาหลี อีแทฮวาน (Lee Tae Hwan) – ดาราเกาหลี อีแทฮวาน (Lee Tae…