Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Nhãn hiệu hàng hóa chỉ là một cách gọi khác trong nhóm Nhãn hiệu độc quyền, Nhãn hiệu sản phẩm. Là những hình ảnh có tên sản phẩm, thông tin công ty, ngày đăng ký, số hiệu mã sản phẩm.…