Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền

Logo là đứa con tinh thần, một sản phẩm mang tính trí tuệ, mang lại sự sáng tạo của riêng mình và được pháp luật bảo vệ bởi việc đăng ký logo trong địa phương đã đăng ký sở hữu trí tuệ. Các biểu tượng đại diện cho các thương hiệu, thương hiệu của công ty bạn.

Nhãn hiệu hàng hoá là những dấu hiệu nhận biết của một doanh nghiệp (hoặc các doanh nghiệp tập thể) dùng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của hàng hoá và dịch vụ với các loại khác của các doanh nghiệp. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

1460827175-4329-thuong20hieu20nong20san

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền

Do đó, các biểu tượng đăng ký như thế nào bảo vệ? Nếu bạn đã làm thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền nhưng không biết bắt đầu từ đâu hoặc đang khó khăn trong các thủ tục hồ sơ liên lạc chúng tôi.

Hồ sơ chuẩn bị để đăng ký thương hiệu;

  1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (02 bản sao y bản chính);
  2. Mẫu yêu cầu đăng ký Logo độc quyền;
  3. Miễn phí tra cứu đơn: Để xác định khả năng để chuẩn bị biểu tượng đăng ký có thể tương tự hoặc giống hệt với nhãn hiệu đã được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận tại Việt Nam hay không, logo bây giờ bạn sẽ được tra cứu hoàn toàn miễn phí;
  4. Trong vòng 02 ngày sẽ cho kết quả bằng văn bản và kiểm soát cụ thể.

Dịch vụ của chúng tôi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan tâm: 0909 730 849

 

Bình luận