Thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội ban hành ngày 17-6-2010, quy định về quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thực phẩm trong bảo đảm an toàn thực phẩm.

1460787655-8612-News

Thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Quy trình chuẩn bị hồ sơ trước khi xin giấy chứng nhận VSATTP;

 • Điều tra cơ bản, tài liệu hiện có và các thông tin liên quan đến việc kinh doanh
 • Vấn đề ký kết hợp đồng tư vấn liên quan đến an toàn thực phẩm
 • Tư vấn, và khắc phục sự cố doanh nghiệp tồn tại trên cơ sở các tài liệu: Sắp xếp các quá trình trên nguyên tắc một chiều, công cụ, thiết bị và các điều kiện về các bức tường, trần nhà, sàn nhà, hệ thống thông gió, hệ thống dẫn điện, chất thải, kho bãi …
 • Tư vấn và kinh doanh đã hoàn tất các thủ tục hành chính: mẫu sổ lưu trữ, kiểm tra sổ sách đầu vào, hồ sơ xử lý theo dõi, hồ sơ sức khỏe cán bộ quản lý …
 • Sắp xếp đào tạo lớp học và kiến ​​thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và Tư vấn chứng nhận an toàn và hướng dẫn việc khám sức khỏe xây dựng hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm: ứng dụng, kế hoạch cơ sở tầng, mô tả về quá trình xử lý, cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm …
 • Nộp đơn xin cấp phép đảm bảo VSATTP tại cơ quan có thẩm quyền:
  – Bộ y tế: Cục An toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng ban An toàn, quận huyện, phường xã,
  – Sở nông nghiệp: Bộ nông nghiệp, Sở nông nghiệp, ngành bảo vệ thực vật, bộ phận của thú y thủy sản xuất nông nghiệp và bộ phận quản lý lâm nghiệp,
  – Bộ Công Thương: Bộ Công thương và ngành công nghiệp và thương mại các phòng ban để hỗ trợ các nhóm đánh giá. Tiến hành cấp giấy đủ điều kiện ” Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Thời gian: nhanh nhất (25-30 ngày tính từ ngày nộp đơn đã xác nhận).

Dịch vụ hỗ trợ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm của chúng tôi

 • Tư vấn hoàn toàn miễn phí về các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Hỗ trợ quý cá nhân, doanh nghiệp tất cả các thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Hỗ trợ, đưa ra các giải pháp để giúp doanh nghiệp đạt yêu cầu khi xin giấy phép vsattp

Bình luận