Vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?

Theo như những nội dung trong Luật An Toàn Thực Phẩm thì Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm hay còn gọi là giấy chứng nhận đủ diều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm là yêu cầu bắt buộc phải có khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

1460804944-8101-rau-cu-qua-tuoi-smdr

Vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?

Vệ sinh an toàn thực phẩm hay còn gọi an toàn thực phẩm trong một nghĩa hẹp là một khoa học sử dụng để mô tả việc xử lý, chế biến, bảo quản và lưu trữ thực phẩm trong các phương pháp phòng ngừa, phòng chống bệnh do thực phẩm gây ra. An toàn thực phẩm cũng bao gồm một số thói quen, trong các hoạt động chế biến nên được thực hiện để tránh những nguy cơ tiềm ẩn của sức khỏe nghiêm trọng.

Thực phẩm có thể truyền bệnh từ người này sang người khác cũng như một môi trường phát triển cho các vi khuẩn có thể gây ra ngộ độc thực phẩm. Các cuộc tranh luận về sự an toàn vệ sinh của thực phẩm biến đổi gen bao gồm các vấn đề như tác động của vệ sinh thực phẩm biến đổi gen đối với sức khỏe của các thế hệ xa hơn và ô nhiễm môi trường, sự đa dạng di truyền có thể phá hủy sinh học tự nhiên.

Nếu cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã đi vào hoạt động kinh doanh mà chưa có Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm thì mức phạt từ đóng cửa cơ sở hay cảnh cáo đến phạt hành chính (áp dụng theo nghị định số 91/2012/NĐ-CP).

Từ ngày 31/12/2013 nghị định này sẽ được loại bỏ và thay thế chính thức bằng nghị định 178/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định xử phạt hành chính vi phạm an toàn thực phẩm.

Bình luận